Back to YPE Dubai & Abu Dhabi

YPE Dubai - Social at Senyar Bar (7/23/09)Dubai YPE members gather for a social event at the Senyar Bar at The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina.

More YPE Dubai & Abu Dhabi Photos